מעלה אדומים
אשכול הפיס - מעלה אדומים
ביו-טכנולוגיה לכיתות ה'-ו'
בחוג זה נגלה את הקשר המרתק שבין עולם החי לטכנולוגיה, על שימושים שונים שנעשים בידע המדעי מעולם החי בימינו.
נכין גלידה, נפיק DNA, נגדל חיידקים (ונשמיד אותם), נפצע ניסויים בדיפוזיה ואוסמוזה נגלה את הקשר בין פולימרים לטיטולים, 
נפרק ונרכיב סוכרים, נוליך חשמל בנוזלים בלתי צפויים ועוד.

*במעבדה הביולוגית אנו מקפידים על כללי הבטיחות ופועלים על בסיס התקנים המקובלים בלבד.