קרית גת
אשכול הפיס - קרית גת
מתמטיקה - מדעים לכיתות ה'-ו'
ימי ראשון: 18:10 עד 19:40
קורס המשלב את הביוטכנולוגיה עם המתמטיקה לכיתות אלו