תל אביב - מרכז
תל אביב מרכז - היובל
פיסיקה-כימיה לכיתה ד'
בתוכנית זו אנו נכנסים לתוך המעבדה הכימית, ונוכחים לדעת כי ניסוי איננו רק משחק אלא תהליך איטי, המאגד מטרה, הגיון וסדר. במהלך השיעורים אנו ממחישים תהליכים כימיים ופיזיקאליים לילדים על בסיס עיקרון הניסוי וטעיה. במעבדה שלנו הילדים בונים, מתכננים ומבצעים את הניסויים בעצמם. הילדים מתנסים בחומרים המוכרים להם מן היום יום אך גם בחומרים כימיים הנמצאים במעבדה בלבד. נתנסה בבישול מולקולארי, נייצר חשמל באמצעות תמיסות, ניצור קרח יבש, נבנה גל מדובונים ונכין סנדוויץ' נוזלי.

*במעבדה הכימית אנו מקפידים על כללי הבטיחות ופועלים אך ורק על-פי התקנים המקובלים.

 
מבין הנושאים הנלמדים:
מבנה החומר והתנהגותו, מצבי צבירה, הולכה, יינון, מסיסות, חומצות-ובסיסים, אינדיקאטורים, צפיפות, אנרגיה מחומרים אורגניים ועוד...