תקנון אלברט"ו
להלן תקנון אלברט"ו ותנאי ההרשמה והביטול במלואם. חתימה על טופס הרשמה מודפס או אלקטרוני (סימון "אני מסכים/ה") מהווה הסכמה לתנאים אלו. טל"ח.

1. צוות הרישום שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קבוצה כלל עקב רישום נמוך או מכל סיבה אחרת. במקרה זה הלקוח לא יחוייב כספית כלל. כמו כן, אלברט"ו שומר לעצמו את הזכות להוציא במהלך השנה תלמידים בעלי בעיות משמעת מן החוג. במקרה זה הלקוח יקבל החזר כספי יחסי על כמות המפגשים מתחילת השנה עד לרגע קבלת ההחלטה מול ההורים.
2. תנאי ביטול במקרה של הודעה על פרישה מצד הלקוח (הזמן מציין את מועד ההודעה):

א. עד 15 לאוגוסט - החזר מלא , מ 16 לאוגוסט ועד הפתיחה דמי רישום של 100 ש"ח לכל קורס
ב. ניתן לבטל מהפתיחה ועד לשיעור העשירי ולקבל החזר יחסי על שאר המפגשים בניכוי הערכה ודמי הרישום (שעלות שניהם 300 ש"ח לכל קורס) 
● עלות "קורס מלא" משתנה מסניף לסניף ונמסרת ללקוח בעת ההרשמה (בטלפון או ע"ג טופס ההרשמה המודפס), והיא העלות לקורס בן 26 מפגשים שנתיים למעט בסניף מעלה-אדומים שם העלות היא לקורס בן 24 מפגשים, נקודה זו מיועדת בעיקר לאלו הנכנסים לקורס באמצעו.
● מועד ההודעה למשרד, בהודעת טלפון, מייל או בשיחה, הוא הקובע ולא תאריך ההשתתפות האחרון או הודעה לרכז ו/או מדריך.
● לא יוחזרו דמי השתתפות בגין ימי פעילות בהם נעדר/ה התלמיד/ה מסיבות שאינן תלויות באלברט"ו (כגון מחלות, ימי הולדת וכיו"ב).
● לא יתקיימו מפגשים בימי חופשה של בי"ס, בהתאם לתאריכון המחולק בתחילת השנה.
● מפגש המבוטל מצד אלברט"ו, מסיבות של מחלת מדריך או תנאי מזג אוויר או מצב בטחוני, יוחזר בסוף השנה ועד לסך כולל של מפגשים שנתיים, כפי שצוין בסעיף 2 על "קורס מלא", אלא אם כן צוין אחרת.
3. התוכנית מתחילה לאחר חגי תשרי. מפגשים שנתיים שמספרם כמצוין בסעיף 2 הינם פעם בשבוע באורך 90 דקות אשר באמצען הפסקה של כ-10 דקות.
4. התשלום הינו שנתי ואינו מחושב לפי חודש בחודשו. פריסת התשלומים המתאפשרת יכולה לחרוג מתקופת הפעילות.
5. אלברט"ו לא אחראי לכל תקלה או בעיה אחרת עקב שימוש לקוי בציוד המחולק לילדים מעבר לשעות הפעילות של החוג.
6. על ההורה לדווח על כל בעיה רפואית של הילד למדריך הרלוונטי. במידה ולא דווח בכתב על רקע רפואי מתאים על ידי ההורים, אלברט"ו לא אחראי על כל מפגע בריאותי העלול לקרות לילד במהלך הפעילות עקב רגישות זו.
7. הלקוח מסכים להשתמש בתמונות של ילדיו המצולמות בזמן הפעילות לצרכים פרסומיים.
8.  חתימה על טופס הרשמה מודפס או אלקטרוני (סימון "אני מסכים/ה") או אישור טופס ההרשמה במייל חוזר מהווה הסכמה על התנאים הללו.
9. אם התשלום באשראי, התשלום יגבה ב-10 לחודש שלפני תחילת הפעילות – דבר העלול לגרור מצב בו התשלום הראשון יורד לפני תחילת  פעילות.