באר שבע - אשכול פיס
אשכול פיס - באר שבע
הגעה לסניףרחוב בית אל 2, שכונה ט', באר שבע